Medical Device Consulting and Services

MDS FINLAND OY

MDS on asiantuntijaorganisaatio, joka on perustettu palvelemaan terveydenhuollon laitteiden valmistajia, jakelijoita ja maahantuojia. Yrityksemme tarjoaa asiakkaalle kaiken sen, missä tarvitaan kokemusta, osaamista ja tietotaitoa selvitäkseen vahvasti säännellyssä markkinaympäristössä. Pääsääntöisesti tuotamme laatu-, regulaatiokonsultointia ja tuotekehitystä asiakkaillemme.

PAL­VELUT START-UP YRITYK­SILLE

OLEM­ME KOKE­NEITA TEKNIS­TEN TIEDOS­TOJEN KOOS­TAJIA

JAKELI­JAT JA MAAHAN­TUOJAT

ME TAR­JOAMME VAATI­MUKSET TÄYT­TÄVÄN LAATU­PÄÄL­LIKÖN

MDS AKATEMIA JÄRJESTÄÄ YLIOPIS­TO­TASON KOULU­TUSTA

VOIT VUOK­RATA MEILTÄ PRRC ASIAN­TUN­TIJAN TÄY­DEN­TÄ­MÄÄN OMAA JOUK­KUET­TANNE